36. Rud. Thygsesen och ohnny Sørensen, stolar, 2 st

Object description
RUD THYGESEN och JOHNNY SØRENSEN, karmstolar, 2 st. snarlika, Bent Krogh, Danmark, förkromat stål, sitsar klädda i svart skinn, höjd 70 cm