1994. Axel Törneman

Object description
AXEL TÖRNEMAN
1880-1925
I trädgården
Signerad och daterad Törneman 1907. Olja på duk, 59 x 87 cm.