2633. Axel Törneman

Object description
AXEL TÖRNEMAN
1880-1925
Självporträtt med pipa
Signerad och daterad Törneman 1916. Olja på duk, 81,5 x 62 cm.