1504. SKRIVBORD med uppsats, stockholmsarbete i rokoko

Object description
SKRIVBORD med uppsats, stockholmsarbete i rokoko, av Conrad Wilhem Hein (mästare i Stockholm 1755 - 83), signerad CWH, samt Stockholms snickarämbetes sigill, bemålad, bronsbeslag, höjd 90, 118 x 74 cm; renoverat och kompletterat