1559. ARMLÄNSSTOLAR, 1 par, stockholmsarbeten i rokoko

Object description
ARMLÄNSSTOLAR, 1 par, stockholmsarbeten i rokoko, träskurna och bemålade; smärre maskskador