1577. FÅTÖLJ, i Carl Friedrich Schinkels art, empire

Object description
FÅTÖLJ, i Carl Friedrich Schinkels art, empire, träskuren och bemålad, skulpterade förgyllda sfinxer, stoppad rygg och sits, höjd 99 cm; obetydlig lagning
HISTORIK: Karl Friedrich Schinkel (1781 - 1841) är preussaren som kom att forma den tyska klassicismen. Som arkitekt, möbeldesigner, mönsterritare och målare verkade han i Berlin under 1800-talets första årtionden och satte sin prägel - den preussiska klassicismen - på staden Berlins arkitektoniska och estetiska utformning och på möblerna vid tiden.
LITTERATUR: Karl Johanstidens konst, Signums Svenska Konsthistoria, Signum i Lund AB 1999, s. 345-347. Red. John Zukowsky "Karl Friedrich Schinkel 1781 - 1841: the drama of architecture", Christoph Werner, Schloss am Strom. Die Geschichte vom Leben und Sterben des Baumeisters Karl Friedrich Schinkel, Bertuch-Verlag, Weimar 2004