1580. STOLAR, 1 par, sengustavianska stockholmsarbeten

Object description
STOLAR, 1 par, sengustavianska stockholmsarbeten, båda med Stockholms stolmakarämbetes sigill, träskurna, bemålade och förgyllda; smärre slitage

Changes
en signerad IEH (Johan Erik Höglander, stolmakare i Stockholm 1777-1813)