1887. ERNST JOSEPHSON, 1851-1906, Flicka i folkdräkt

Object description
ERNST JOSEPHSON
1851-1906
Flicka i folkdräkt
Tusch på papper, 37 x 21,5 cm.