1896. HANNA PAULI, 1864-1940, Stilleben med korp

Object description
HANNA PAULI
1864-1940
Stilleben med korp
Signerad Hirsch. Olja på duk, 92 x 73 cm.
Utförd omkring 1885
UTSTÄLLD
De drogo till Paris - Nordiska konstnärinnor på 1880-talet, Liljevalchs Konsthall, Stockholm 1988, nr 70, avbildad i utställningskatalogen
Hanna och Georg Pauli, Prins Eugens Waldemarsudde, Stockholm 1997-1998, nr 208