1929. AXEL TÖRNEMAN, 1880-1925, Självporträtt med pipa

Object description
AXEL TÖRNEMAN
1880-1925
Självporträtt med pipa
Signerad och daterad Törneman 1916. Olja på duk, 81,5 x 62 cm.