1976. AXEL TÖRNEMAN, 1880-1925, Vid pianot, Signerad

Object description
AXEL TÖRNEMAN
1880-1925
Vid pianot
Signerad Törneman. Olja på duk, 203 x 87 cm.
Utförd 1919
När hans samtida konstnärskollegor reste till Paris i början av 1900-talet begav sig Törneman i stället till München där han kom i kontakt med den spirande tyska expressionismen. Från de avslutade studierna för Carl Wilhelmsson på Valands i Göteborg tog han med sig fascinationen för ljuset och atmosfären i måleriet. Under åren i München utvecklade Törneman ett kraftfullt måleri där han smälte samman den tyska symbolismen och expressionismen.
Efter ett par år i Tyskland styr han så småningom kosan mot Paris där han skriver in sig vid Académie Julian 1902. Paris är vid denna tid en smältdegel för olika konstnärliga riktningar som alla vill göra upp den traditionella konsten och bana väg för modernismens idéer. Törneman suger i sig av denna kreativa atmosfär och hans eget måleri slår ut i full blom. Efter en kortare vistelse i byn Coudeville i Bretagne återvänder han till Paris och målar 1905 ett av sina stora mästerverk Nattcafé/Lumière Artificielle, som finns i två versioner. Svårigheten låg i att bygga upp målningen med färg utifrån det komplicerade ljuset. Ernst Thiel förvärvade en version som i dag finns på Thielska galleriet i Stockholm.
Detta var ett genombrott för Törneman i Sverige och bidrog till att han som ende svensk blev inbjuden av den tyske konstnären Emil Nolde att bli medlem i Die Neue Künstlervereinigung, en grupp radikala kosntnärer, senare kända som Der Blaue Reiter. Törneman var alltså redan erkänd såväl nationellt som internationellt i avantgardistiska kretsar långt innan Matisse-eleverna kom att dominera konstscenen i Sverige.
I och med erkännandet i Sverige fick Törneman en rad uppmärksammade monumentala uppdrag under 1910-talet, bland annat det nya Riksdagshuset och Stadshuset i Stockholm.
I porträttet av Frida Cornelius (född Borch 1882-1973), utfört 1919, har Törneman avbildat en modern kvinna klädd à la mode. Eftersom hon var en duktig pianist som gärna spelade Chopin står hon framför en flygel. Förmodligen befinner hon sig i sin och maken Gustaf Cornelius våning på Hovslagargatan i Stockholm, där Axel Törneman har skrivit i gästboken den 24 september 1918, året innan porträttet målades. Frida Cornelius växte upp i en musikalisk och konstnärlig familj. Hennes mor Emma Borch (född Hennequin, gift med norrmannen Christopher Wolner Borch) var fransyska och en utsökt pianist och sopran som studerade för kompositören Jules Massenet. Eftersom Fridas bror Gaston Borch undervisades av Massenet är det troligt att även hon hade honom som lärare.
Törneman visar i denna målning sin virtuosa förmåga att arbeta med färgerna och ljuset på ett sätt som självklart placerar honom bland modernismens föregångare.