1839. Axel Törneman, Självporträtt med cigarett

Object description
AXEL TÖRNEMAN
1880-1925
Självporträtt med cigarett
Signerad och daterad A.Törneman 1904. Olja på duk, 104 x 124 cm.
PROVENIENS
Axel Törnemans efterlämnade samling.
Därefter har den ingått i samma konstsamling fram till idag.
UTSTÄLLD
Liljevalchs Konsthall, Stockholm 1967, katalognr 16
Värmlänningen Axel Törneman anses vara den viktigaste och mest banbrytande målaren i Sverige under förra sekelskiftet. Han var en länk mellan Konstnärsförbundet och den framväxande expressionismen - en föregångare och en otidsenlig. Stark och envis gick han sin egen väg och brydde sig aldrig om att tillhöra någon fast grupp av konstnärer. Vägen fram till denna frigörelse inom måleriet gick via det tyska, radikala avantgardet till Paris modernistiska strömningar.
Törneman studerade först på Valands konstskola i Göteborg under Carl Wilhelmson och reste 1900 ut i Europa för att bedriva studier på kontinenten. Han uppehöll sig i München, som vid denna tid var en smältdegel för konstnärlig kreativitet. Han blev elev till den slovenske konstnären Anton Azbe och i Dachau studerade Törneman, som en av fåtal svenska elever, hos färgteoretikern Adolf Hölzel. Under sina två år i Bayern utvecklade Törneman ett kraftfullt måleri där han smälte samman den tyska symbolismen och expressionismen.
Den unge konstnären startade sin vistelse i Paris 1902 med samma iver och vetgirighet som i Tyskland. Han upptäckte verk av Bernard, Cézanne, Gauguin, Toulouse-Lautrec och målade dynamiska, rytmiska bilder. Senare, kring 1905, påverkades hans färgval allt starkare av de franska postimpressionisternas, främst van Goghs och Gauguins. 1906 utförde han i Paris Nattcafé betraktad som ett av den svenska modernismens viktigaste genombrottsverk. Vid hemkomsten 1907 fick han flera monumentaluppdrag, bland annat utsmyckningen av det nya Riksdagshuset. Ett arbete som blev av avgörande betydelse för resten av Törnemans liv och han blev snabbt en av sin tids mest uppmärksammade konstnärer. Annandag jul 1925 avled han hastigt i blödande magsår, endast 45 år gammal.
På Thielska galleriet finns ett självporträtt i krita av Törneman från omkring 1904. I denna teckning möter vi en ung konstnärsbohems intensiva och trotsiga blick. Samma år utför han auktionens monumentala målning Självporträtt med cigarett - han är 24 år och uppklädd i kostym och kravatt. Blicken har ett mildare uttryck än i kritan och är mer skeptiskt avvaktande. Målningens imposanta bakgrund är summariskt skildrad med ljus- och skuggeffekter, konstnären sitter med lätt elegans, hållandes nonchalant en cigarett i höger hand - en världsman har intagit sin pose.

Changes
Ej/not droit de suite