2046. Mina Carlson-Bredberg, Académie Julian

Object description
MINA CARLSON-BREDBERG
1857-1943
Académie Julian (stora dame ateliern) med mademoiselle Beson som dricker ur sitt glas
Signerad Bredberg. Olja på duk, 53 x 74,5 cm.
Enligt uppgift på baksidan utförd 1884