2260. Gustaf Tenggren, Kyrkogården

Droit de suite

Object description
GUSTAF ADOLF TENGGREN
1896-1970
Kyrkogården
Signerad Tenggren. Akvarell med täckvitt på papper, 19,5 x 17,5 cm.
UTSTÄLLD
Svenska Konstskatter från Amerika, Örebro Slott, 2001
Borås Konstmuseum, 2009