2267. Gustaf Tenggren, Flicka i skogen

Droit de suite

Object description
GUSTAF ADOLF TENGGREN
1896-1970
Flicka i skogen
Signerad G. Tenggren. Akvarell på papper, 28 x 20 cm.
Utförd 1918
UTSTÄLLD
Borås Konstmuseum, 2009
Åbergs Museum, Bålsta 2010