2050. Johan David Swartz, Porträtt av Karl XII

Object description
JOHAN DAVID SWARTZ
1678-1729
Porträtt av Karl XII iklädd blå vapenrock och svart halsduk, Altranstädt-typ, 1707 - midjebild
Olja på duk, oval, 84 x 66 cm, snidad och krönt originalram av Burckhard Precht med dekor av Herculi lejonskinn, triumftrumpeter med vimplar samt palmblad och lagerbladsbuketter.
A tergo påskrift: "Carolus XII I 26 ahre Giort i Altranstat I Saxen A-o 1707 "
Med Oscar II:s ägarstämpel nr 582

PROVENIENS
Sannolikt riksänkedrottning Hedvig Eleonoras samlingar
därefter sannolikt i gåva av ovanstående till friherre Carl Gustaf Soop af Limingo (1674-1711), herre till Mälsåker, Södermanland, kammarherre hos riksänkedrottningen
därefter i samlingarna på Mälsåker fram till 1867
Kung Oscar II av Sverige och Norge (inköpt på Mälsåkers auktion 1867)
därefter i gåva till sonen prins Carl och svärdottern prinsessan Ingeborg, hertig och hertiginna av Västergötland (bröllopspresent 1897)
Stockholms Auktionsverk, Stora Kvalitén, våren 1997, katalognr 1182
Svensk privat samling

LITTERATUR
Svenska Hem i Ord och Bild, andra årgången 1914, Prins Carls palats på Djurgården, plansch på sidan 101
Ingegerd Henschen och Sten Blomberg: Svenskt Möbellexikon, 1961-62, del III, jämför ritning av Nicodemus Tessin d.y. (originalritning finns i Röhsska konstslöjdmuseet).
Boo von Malmborg: Svensk Porträttkonst genom fem århundraden, 1978, sidan 116: "Swartz nådde sin största berömmelse då han under sitt besök i Altranstädt 1706-7 fick måla Karl XII:s porträtt. Enligt konungens önskan skulle detta göras utan varje försköning och helt realistiskt ".
Martin Olin: Det karolinska porträttet - ideologi, ikonografi, identitet", Raster förlag 2000, omnämnd i texten sidan 136, jämför bild på samma sida, porträtt av David von Krafft föreställande Karl XI i identisk ram.



Porträttmålaren Johan David Swartz skickades av riksänkedrottning Hedvig Eleonora till Tyskland 1705. Uppdraget gällde att där söka upp Karl XII och måla hans porträtt, vilket färdigställdes i konungens läger vid Altranstädt i Sachsen.

Porträttet sändes upp till Stockholm 1708. Boo von Malmborg skriver i Svensk Porträttkonst genom fem århundraden att "Swartz nådde sin största berömmelse då han under sitt besök i Altranstädt 1706-07 fick måla Karl XII:s porträtt. Enligt konungens önskan skulle detta göras utan varje försköning och helt realistiskt". Porträttet, där kungen framställs utan peruk och iförd sin blå vapenrock, kan sägas bilda skola för hur konungen därefter ville låta avbilda sig. I Sixten Strömboms (utg), "Svenska kungliga porträtt i Svenska porträttarkivets samlingar", del 1, 1943, sid 366, omnämns porträttet sannolikt som ett av de två: "Copior av hans Kongl.Maj:ttz Conterfeij för 16 Rdr stycket" som betalades ur riksänkedrottningens hovstatskassa och kvitterades av Swartz 12/12 1708.

Arkitekten Nicodemus Tessin d..y. fick därefter uppdraget att rita en passande praktfull lejonskinnsram som sedan skulpterades och förgylldes av ornamentsbildhuggaren hovskulptör Burckhardt Precht - vilken är en av den svenska barockens absoluta förnämsta skapelser.

Oscar II köpte tillbaka porträttet till de kungliga samlingarna 1867 samt gav det till sonen prins Carl 1897. Det praktfulla konstverket placerades först i prins Carl och prinsessan Ingeborgs nyuppförda sommarresidens Villa Fridhem i Östergötland. Därefter flyttades porträttet till prinsparets palats på Djurgården i Stockholm, Villa Byström (nuvarande spanska ambassadens residens). Vid prinsparets flytt från Villa Byström 1923 såldes porträttet till en privat samlare.

I prins Carls samling ingick även en pendang till den aktuella målningen, föreställande Karl XII:s far kung Karl XI, i en identisk praktfull lejonskinnsram (se Bukowski Auktioner, Internationella, hösten 1989, katalognr 11). Ytterligare ett porträtt av Karl XI i snarlik lejonskinnsram finns, sedan 1893, i samlingarna på konstmuseet Sinebrychoff i Helsingfors.


Exportförbud

Export prohibition

Changes