46. Axel Törneman, Gudrun, "Studiehuvud"

Object description
AXEL TÖRNEMAN
1880-1925
Gudrun, "Studiehuvud"
Signerad och daterad Törneman 1905. Olja på duk, 39 x 38 cm

UTSTÄLLD
Axel Törneman och kvinnan, Moderna Museet 1965, katalognr 13
Axel Törneman, Liljevalchs konsthall, 1967, katalognr 24

LITTERATUR
Axel Törneman, Liljevalchs konsthall, 1967, sidan 14
Axel Törneman och kvinnan, Moderna Museet, Stockholm, 1965