1. Byrå, rokoko, av Christian Linning

Object description
CHRISTIAN LINNING (mästare i Stockholm 1744-1779), byrå, högklassigt stockholmsarbete i rokoko, signerad med stora stämpeln på bakstycket C.L.N samt i övre lådbotten, fanerad med amarant och valnöt, bukig form med midja, parkettläggning i fält, brännförgyllda ciselerade beslag av hög kvalitet, nyckelskyltar med bevingade maskaronansikten, ymninga beslagskedjor, dekor av akantus, rocailler, voluter och blomster, konturerad skiva av kalksten, nyckel medföljer, höjd 86, 125 x 60 cm; fanérlagningar, smärre kompletteringar och skador.

LITTERATUR:
Marshall Lagerquist: Rokokomöbler, Stockholm 1949, illustration 9 & 13-14, jämför snarlika byråar av Christian Linning

Christian Linnings produktion under tre decennier ger en tydlig och mycket intressant bild av hur det svenska stilidealet förändrades från senbarock till rokoko. Hans tidiga produktion präglades av inflytande från tyska, holländska och engelska ideal, men från 1750-talet syntes de franska influenserna starkast. Hans senbarocka, bukiga byråar ersattes successivt under 1760- och 70-talet av mer kvadratiska former. Med åren följde han noggrant svängningarna inom smaken och tillverkade möbler i lättare och smäckrare former. Många av byråarna har förgyllda beslag och en skiva av den inhemska kolmårdsmarmorn, något som blev stilbildande för rokokons möbelkonst. Möbler från Linnings verkstad finns idag på bland annat Drottningholms slott och i Nordiska museets samlingar. Linning gick i lära hos Christopher Wellendorph d.y. från 1730 och blev gesäll 1734. Efter ett avlagt mästarprov i form av en sekretär till Stockholms snickarämbete 1746 fick han burskap samma år. 1744 blev han ämbetsmästare och var så fram till sin död 1779.