14. Baljfåtöljer, sengustavianska, av Ephraim Ståhl

Object description
EPHRAIM STÅHL (stolmakare i Stockholm 1794-1820/21, kunglig hovstolmakare 1800-1809) ett par baljfåtöljer, sengustavianska stockholmsarbeten, dubbelsignerade ES, ena med fragment av Stockholms stolmakarämbetes sigill, träskuren dekor, uppsvängt slät rygglän, armlän med lejonmaskaroner, sarger med bladstav och hörnfleuronger, sabelformade fram- och bakben, bemålade i pärlgrått, sitthöjd 43 cm

LITTERATUR:
Eva Nordenfelt: Ephraim Ståhl en kunglig stolmakare, Stockholm 2007, sidan 224 & 261, jämför snarlika baljfåtöljer på Trolleholms respektive Grönsöö slott

Ephraim Ståhl föddes 1768 i den finska staden Raumo, som då var en del av Sverige. Under åren 1785-1788 var han stolmakarlärling hos Jacob Malmsten i Stockholm och 1790-1794 gesäll hos Lars Söderholm. Den 20 maj 1794 blev Ståhl stolmakarmästare och samma år erhöll han burskap att utöva näringsverksamhet i Stockholm.

Framgångsrik och med landets viktigaste uppdragsgivare utnämndes han under åren 1800-1809 till kunglig hovstolmakare. Hans verksamhet sträckte sig under Gustav IV Adolf, Karl XIII och Karl XIV Johans regeringstid. 1805 kunde Ståhl förvärva fastigheten Sporren 43 vid Clara Bergsgränd, från snickarmästaren Nils Dahlins änka, där han tidigare hyrt bostad och verkstad. Liksom många andra framgångsrika hantverkare före honom dog Ståhl skuldsatt den 10 maj 1820 i Stockholm. Under sitt drygt halvsekellånga liv hade hans verkstad tillverkat de mest spektakulära sittmöbler som skapats i landet, ett verk som lever och brukas ännu idag i de kungliga slotten och i privata hem.