17. Spegel, gustaviansk, Johan Åkerblads art

Object description
SPEGEL, gustavianskt stockholmsarbete, Johan Åkerblads art, träskuren dekor, förgylld med polerat guld och slagmetall, krönt av räfflad sköld med bandrosett och korslagda lagerkvistar, ramen med pärlstav och bladstav, fasetterat och kvicksilverfolierat glas sannolikt original, originalbakstycke, 114 x 69 cm; smärre slitage, en obetydlig lagning

LITTERATUR:
Torsten Sylvén & Elsebeth Welander-Berggren: Speglar, Spegelmakare och Fabrikörer i Sverige 1650-1850, Stockholm 2000, sidan 249, jämför snarlik spegel signerad Johan Åkerblad