18. Spegel, gustavianskt stockholmsarbete

Object description
SPEGEL, gustavianskt stockholmsarbete, otydligt signerad *T* (sannolikt Erik Törngren, förgyllare i Stockholm omnämnd 1779), Stockholms hallstämpel 1780 samt förgyllarkors, träskuren dekor, framtagen förgyllning av polerat guld och slagmetall, krönt med kärve, bandrosett och räfflad sköld, ramen med kymationbård och pärlstav, nedre sargen med blomsterkvistar och räfflad sköld, fasetterade kvicksilverfolierade glas sannolikt original, originalbakstycke, 120 x 45 cm