19. Konsolbord, gustavianska, Heby fideikommiss

Object description
DE LILJENCRANTZSKA KONSOLBORDEN, ett par, högklassiga gustavianska stockholmsarbeten, av Pehr Ljung (ornamentsbildhuggare i Stockholm 1743-1819, kunglig hovbildhuggare 1788), parställda, träskuren dekor, förgyllda med polerat guld och slagmetall samt bemålade, sarger med pärl- och bladstav inom fält, fronter med medaljonger av klassicerande mans- och kvinnoprofil av bemålad gips, överkragade benanfanger med bandfläta, avsmalnande ben med kannelering, innersarger med bemålning i vit, marmorerade träskivor, märkta med blyerts Baron Liljencrants respektive Baron Liljencrants till May Månad samt stämplade Heby Fideikommiss, höjd 83, 118,5 x 59 cm; obetydliga dekorskador

PROVENIENS:
Heby fideikommiss (1796-2012), Gåsinge och Dillnäs socken, Södermanlands län
friherre Sven Liljencrantz (1727-1797) gift med Agneta Maria Transköld (1728-1777)
deras son Johan Ludvig Liljencrantz (1766-1798), död ogift och slöt ätten
brorsonen greve Axel Ludvig Liljencrantz (1769-1861) ogift
brorsonen greve Gustaf Fredrik Liljencrantz (1801-1869) gift med friherrinnan Johanna Jakobina Eleonora Stiernstedt (1806-1854)
deras son greve Wilhelm Samuel Magnus Liljencrantz (1828-1909) gift med Eugenie Valeria Adelaide Camille Marie Montgomery (1824-1895)
deras dotter Matilda Cecilia Charlotta Eugenia Liljencrantz (1860-1943) gift med adelsmannen Carl Adolf August von Engeström (1849-1913)
deras son Johan Sigfrid Wilhelm von Engeström (1889-1984) gift med Hilda Margareta Cavallin (1897-1987)
genom överlåtelse till nuvarande ägare

LITTERATUR:
Slott och herresäten i Sverige, Södermanland, del I, Malmö 1968, sidan 220, omnämnda i Förmaket på Heby
Susanna Scherman: Svenska lanthus, Stockholm 2010, sidan 130f, avbildade i förmaket på Heby

OTRYCKTA KÄLLOR:
Riksarkivet, Svea Hovrätt, Adliga bouppteckningar, SE/RA/420422/01/E IX b/154 (1798 8/3-25/8), bildid: C0100762_00211, upptagna i Sven Liljencrantz bouppteckning 1798; "Lös Egendom vid Heby Sätergård, 2 St: Consoll Bord med hwita Träd skifvor"

Pehr Ljung tillhör en av de tongivande ornamentbildhuggarna under den gustavianska eran. Fadern Johan Ljung var verksam vid Stockholms slott som hovbildhuggare och arbetade med att färdigställa inredningen i det nya kungaresidenset. Sonen Pehr fick sin första utbildning i faderns ateljé och studerade även för Jean Eric Rehn vid Konstakademien. 1777 startade Ljung egen verkstad och utnämndes 1780 till agrée vid Konstakademien. Genom sina arbeten vid Haga för kungen, Gustav III, erhöll Pehr Ljung 1788 titeln kunglig hovbildhuggare och 1794 upptogs han som slottsbildhuggare. I motsats till sina jämnåriga konstnärskollegor, däribland Masreliez och Sergel, gjorde inte Ljung några studieresor utomlands. Istället förvärvade han en omfattande samling med planschverk och mönsterblad, vilka utgjorde inspirationskällor för många av hans arbeten. I hans bouppteckning framgår att verk av såväl Piranesi och Winckelmann samsades med arbeten av Blondel, Meissonnier, Le Pautre och Oppenord.

De liljencrantzska konsolborden har en obruten ägarlängd genom att dessa ingått i Heby Fideikommiss som stiftades 1796 av Sven Liljencrantz, som också var beställaren av konsolborden från Pehr Ljung. Genom detta unika tillfälle ges möjligheten att för första gången förvärva konsolborden som aldrig tidigare varit saluförda på öppna marknaden.

Export prohibition

Changes