32. Fällbord, av Jacob Sjölin

Object description
JACOB SJÖLIN (mästare i Köping och Kungsör 1767-85/88), ett par snarlika fällbord, gustavianska av stockholmskvalitet, stämpelsignerade JAC: SJÖLIN. KÖPING OCH KONGSÖR: N:o 619 respektive 995., samt ena med Köpings hallstämpel, skivor fanerade med alrot, uppvikt kant, svärtat pelarfot med tripodformade fötter, höjd 71,5, diameter 44 cm; smärre lagningar