4. Taburetter, sengustavianska, av Fredrik Ahlström

Object description
FREDRIK AHLSTRÖM (stolmakare verksam omkring 1800), ett par taburetter, sengustavianska av stockholmskvalitet, etikettsignerade FAS Str., träskuren dekor, sarger med à la greque, balusterformade ben med klot och dubbel överkragning, bemålade i pärlgrått, sitthöjd 48, 60 x 43 cm; obetydliga kompletteringar, förstärkningar

Fredrik Ahlström, född 1772, lärde hos Lars Söderholm, gesäll hos Johan Erik Höglander 1795. Ahlström blev trol. verksam som stolmakare i Stockholm, möjligen som medhjälpare till någon annan mästare. Kanske han var verksam på annan ort. Förkortningen Str på etiketterna har inte lyckats uttydas.