43. Ampel, stockholmsarbete i empire

Object description
AMPEL, stockholmsarbete i empire, för fyra ljus, i form av romersk oljelampa, matterad och polerad brännförgylld brons samt förgylld och mörkpatinerad mässing, ellipsformade kedjor delvis med dekor av romber, lamphus krönt av klot, kedjefästen med voluter och växtornamentik, stävformade ljusarmar krönta av eldslågor, botten med växtornament och romb, avslutande pinjekotte, lösa manschetter, höjd 82 cm; obetydligt slitage, locket med ett borrhål