51. Konsolbord, sengustavianskt, av P.G. Bylander

Object description
PEHR GUSTAF BYLANDER (spegelfabrikör och bildhuggare i Göteborg 1804-1852), konsolbord, sengustavianskt göteborgsarbete, fragmentariskt etikettsignerat, träskuren dekor och pastellage, sargornament i bly, förgyllt med polerat guld och slagmetall samt bronspatinerat, sargen med akantusbård, pärlstav, palmetter och rosetter, benen med karyatidbyster, skiva av bleu turquin, svärtad fotplatta, höjd 85, 97,5 x 51 cm; smärre dekor- och förgyllningsskador

LITTERATUR:
Sigurd Wallin: Möbler från svenska herremanshem, del III, Stockholm 1935, sidan 176, jämför spegeltrymå med identiska karyatidbyster

Changes
Skall vara Pehr Gustaf Bylander (spegelfabrikör i Göteborg 1804-1852). Should be Pehr Gustaf Bylander (spegelfabrikör i Göteborg 1804-1852).