58. Kandelabrar, parisarbeten i empire

Object description
KANDELABRAR, ett par, sannolikt parisarbeten i empire, för vardera fem ljus, brännförgylld och mörkpatinerad brons, runda postament med palmettdekorer, stående karyatider bärande urna med uppsvängda ljusarmar med växtornamentik och lejonhuvuden, krönande kandelaber med akantushölster, fleuronger och voluter, ljuspipor med roulettedekor, höjd 82,5 cm; ställvisa lagningar och bättringar, smärre del av dekorelement saknas