59. Kandelabrar, empire

Object description
KANDELABRAR RETOUR d'EGYPTE, ett par, empire, tillverkade i Stockholm eller S:t Petersburg, för tre ljus vardera, förgylld och mörkpatinerad brons, postament av grön marmor, stående klassicerande karyatider på pylonformad pelare med pseudohieroglyfer, bladhölstrade ljusarmar, ljuspipor med stiliserad fyrklöver, mitten med krönande urna, höjd 54,5 cm; ställvisa lagningar, delvis omförgyllda, borrade för el

LITTERATUR:
Christian Laine, red.: De Kungliga Slotten, Rosendals slott, Stockholm 2003, jämför snarlika kandelabrar av stockholmstillverkning i stora förstugan på Rosendals slott sidan 155
Stockholms Auktionsverk, Klassiska, hösten 2014, nr 1172, jämför fyra ljusstakar tillskrivna Reinhold Fredric Lindroth d.y.

Den stockholmstillverkade varianten av denna kandelabermodell förekommer i samlingarna på de kungliga slotten i Sverige, där tillverkningen brukar attribueras till Reinhold Fredric Lindroths verkstad. Förlagan är tillverkad i Paris och har den typiska mörkpatinerade basen och den krönande urnan, som särskiljer de två tillverkningsstäderna. De nu aktuella kandelabrarna är ytterligare en mer sällsynt version på samma tema, där karyatidernas pylonformade pelare dekorerats med pseudohieroglyfer istället för växtornamentik. Dessutom ansluter ljuspiporna i sin formgivning till de kungliga bouilletter som återfinns på Rosendals, Rosersbergs och Stockholms slott, vilka samtliga anses vara tillverkade av Reinhold Fredric Lindroth d.y. på uppdrag av Karl XIV Johan. Bröderna Reinhold Fredric och Johan Bernhard Lindroth hade under 1810-talet befunnit sig i S:t Petersburg och inhämtat kunskaper inom bronsgjutning, förgyllning och ciselering.