60. Ljuskrona från Heby

Object description
LJUSKRONA, 1700-talets slut, för åtta ljus, stomme i järn, brännförgylld brons och mässing, behängd med olikslipade prismor i form av droppar, knappar och ovaler, åttapassig form, pagodformat krön, övre och nedre ringen med dekor av à la greque, doserade kedjor, kronringen med genombrutna sarger med akantusblad och rundlar, urnformade ljuspipor med lösa manschetter, faunmaskaroner, avslutande korgbotten, höjd 120, diameter 80 cm; ställvis slitage, nagg, smärre kompletteringar, enstaka kedjor saknas

PROVENIENS:
Friherre Carl Otto Mörner af Morlanda (1781-1868) gift med Sofia Emeritia af Wetterstedt (1785-1831)
deras dotterson Johan Oscar Theodor von Engeström (1844-1938)
därefter i arv inom familjen till nuvarande ägare
Heby, Gåsinge och Dillnäs socken, Södermanlands län

LITTERATUR:
Slott och herresäten i Sverige, Södermanland, del I, Malmö 1968, sidan 220f, avbildad i förmaket på Heby
Susanna Scherman: Svenska lanthus, Stockholm 2010, sidan 130, avbildad i förmaket på Heby