64. Ämbetsmannastolar, tillskrivna Ephraim Ståhl

Object description
EPHRAIM STÅHL (stolmakare i Stockholm 1794-1820/21, kunglig hovstolmakare 1800-1809) tillskrivna, fyra stycken ämbetsmannastolar, sengustavianska stockholmsarbeten, två med Stockholms stolmakarämbets sigill (en med spår av), mahognybetsad björk, svängd ryggbricka med lunettformat kryss, mitten med turbinskärning, svarvade framben och sabelformade bakben, svart klädsel med tenlikor möjligen original, sitthöjd 45 cm; slitage, förstärkningar, en stol saknar stoppning och klädsel

LITTERATUR:
Eva Nordenfelt: Ephraim Ståhl en kunglig stolmakare, Stockholm 2007, sidan 130ff jämför snarlika stolar i Brandkontoret, tidigare Stockholms stads brandförsäkringskontor

Under 1800-talets första decennium levererade Ephraim Ståhl flera uppsättningar av ämbetsmannastolar till ett flertal institutioner i Stockholm. Stolarna betecknas som "romerska fauteullier" av Ståhl och återfanns vid Generaltullstyrelsen, Kammarkollegium, Krigskollegium och Stockholms stads brandförsäkringskontor. Gemensamt för dessa stolar är, förutom modellen, att samtliga ursprungligen varit mahognybetsade för att efterlikna den dyrbara och exotiska mahognyn som blev på modet under den sengustavianska tiden. Bland stolmakarna var Ephraim Ståhl den mest anlitade inom såväl hovet som statliga ämbetsverk och institutioner. Flera stora sviter med sittmöbler mörkbetsades för att efterlikna mahogny. Utöver de imitationsmålade stolarna tillverkade Ståhl även möbler i massiv och fanerad mahogny. Dessa beställningsarbeten återfinns oftast bevarade i kungliga miljöer i Sverige.