67. Ljuskrona, stockholmsarbete i rokoko

Object description
LJUSKRONA, stockholmsarbete i rokoko, s.k. kungsholmstyp, för sex ljus, burformad delvis brännförgylld stomme av mässing, stavverk med pärlor, behängd med slipade löv och margueriter, blåsta och slipade stamglas på hjärtstång, urnformade ljuspipor med droppbrickor, avslutande klot med fasettering, höjd 118, diameter 64 cm; smärre nagg, ställvisa kompletteringar

LITTERATUR:
Eva Dyrssen & Katarina Årre: Gamla ljuskronor av glas och bergkristall, Stockholm 2001, sidan 31, jämför Kungsholmskrona i Gustaf Adolf Sparres våning i Sahlgrenska huset, Göteborg

Under 1700-talet och frihetstiden blev den ekonomiska politiken i Sverige mer merkantilistiskt inriktad då man ville undvika dyr import och stimulera den inhemska produktionen. Som en följd av detta ökade tillverkningen vid Kungsholms glasbruk i Stockholm, som förutom prismor och stamglas även levererade oslipat glas till spegelfabrikörerna i staden. De svenska rokokoljuskronorna består ofta av en blandning av inhemska prismor och importerade som monterades på brännförgyllda mässingsstommar, varför man ibland kan urskilja nyansskillnader i glasmassan. Kronstommen är en av de två svenska varianter av Kungsholms-typ som förekommer både med och utan hjärtstång, den förstnämnda är av mer ålderdomlig typ.