1023. Spegel, senbarock

Object description
SPEGEL, senbarock, ramen fanerad med björk och jakaranda, svärtade hoplister, fasettslipat och kvicksilverfolierat glas, polykrom bemålning i nedre kanten med motiv av elegant jaktsällskap, 96 x 78 cm; ramen omarbetad och kompletterad

LITTERATUR:
Sigurd Wallin: Möbler från svenska herremanshem, del II, Stockholm 1933, sidan 205, jämför spegel med glasmålning