1025. Spegel, gustaviansk, av Per Westin

Object description
PER WESTIN (bildhuggare och spegelmakare i Stockholm, privilegium 1776), spegel, gustavianskt stockholmsarbete, signerad PW under krona, samt Stockholms hallstämpel med otydligt årtal, dekor av papier maché, framtagen äldre förgyllning med polerat guld och slagmetall, genombrutet krön med lagerfestoner, ramen med bladstav, nedre sarg med rocaille, kvicksilverfolierade glas, sannolikt originalbakstycke, 103 x 45 cm; slitage, folieringsskador