1046. Spegellampett, sengustaviansk

Object description
GEORG LINDBERG (spegelfabrikör i Stockholm 1791-1804/ca 1810), spegellampett, sengustavianskt stockholmsarbete, för tre ljus, träskuren dekor, framtagen fragmentarisk förgyllning samt bemålad, krönet med pärlstav, fält med gipsmedaljong av klassicerande kvinna med lyra och hjort, växtornamentik, ramen med bandfläta och pärlstav, nedre sargen med akantusornamentik, ljusarmar i förgylld mässing, baksidan märkt med bläck N:o 4 och N:o 3, kvicksilverfolierat glas, sannolikt originalbakstycke, 96,5 x 58,5 cm; smärre skador och ställvisa lagningar