1048. Stolar, sengustavianska stockholmsarbeten

Object description
STOLAR, 10 stycken, sengustavianska stockholmsarbeten, s.k. bellmansstolar, varav en med Stockholms stolmakarämbetes sigill, svängd ryggbricka med lunettformat kryss, mitten med turbinskärning, svarvade framben och sabelformade bakben, bemålade i pärlgrått, sitthöjd 44 cm; ställvis kompletterade fotavslut, med individuella variationer, klädslar med fläckar och skador

LITTERATUR:
Lars Sjöberg och Ursula Sjöberg: Stolar, taburetter & fåtöljer, Västerås 2003, sidan 140f, jämför snarlika stolar