1060. Rygglänstolar högklassiga arbeten rokoko

Object description
RYGGLÄNSTOLAR, ett par, högklassiga stockholmsarbeten i rokoko av slottsverkstadskvalitet, träskuren dekor, rygglän med lös stoppad bricka, skålad karm med rocailler, sarger med pikerad botten, främre ben med akantusblad, frontsarg med rocaille och akantus, volutformade fotavslut med klack, framtagen originalfärg i gulockra, ristad numrering III & IIII samt med blyerts 5 & 6, höjd 97,5 59 x 62, sitthöjd 46 cm; ett rygglän med smärre lagning, obetydliga retuscher, kompletterade fotavslut

I Olof Fridsbergs illustrationer 1760 för Carl Gustaf Tessins fabelböcker figurer en liknande gulkrederad karmstol med stoppram i ryggen fästad med järnbeslag, Nationalmuseums samlingar, NMH 393/1927

LITTERATUR:
Lars & Ursula Sjöberg: Stolar, taburetter och fåtöljer i Sverige från 1600 till 1800, Västerås 1993, sidan 64ff, jämför snarlika stolar; sidan 76, jämför dekorelement på taburett från Carl Gustaf Tessins Åkerö
Torsten Sylvén: Stolens Guldålder, stolar & stolmakare i Sverige 1650 - 1850, Stockholm 2003, sidan 248f & 254f, jämför armlänstolar av Alexander Thunberg

De vackert skurna rygglänstolarna har sannolikt sitt ursprung bland de högklassiga sittmöbler som framställdes vid slottsverkstaden i samband med arbetena för Kungshuset och Stockholms slott omkring 1700-talets mitt. Tidiga svenska sittmöbler i franskinspirerad rokoko hade en kraftfullt skulpterad dekor, med en tredimensionell karaktär, som allteftersom blev mer utslätad under 1700-talets andra hälft. De inkallade franska ornamentbildhuggarna utförde olika typer av sittmöbler, som sedan kopierades av slottets bildhuggare. Den nya generationen inhemska stolmakare, som växte fram i spåren av slottsbygget, övergav relativt snabbt den utpräglade kontinentala rokokostilen för att arbeta i en mer försvenskad variant av rokokon.

Mästaren vid stolmakarämbetet Olof Höglanders tidiga sittmöbler i fransk rokoko har en kraftfullt skulpterad dekor, med en tredimensionell karaktär som hans elev Alexander Thunberg i stor utsträckning anammade i sina sittmöbler. Thunberg blev mästare 1756 och använder med förkärlek de skulpterade akantusornamenten på främre benanfangerna liksom på auktionens stolar.