1081. Salsstolar, stockholmsarbeten i rokoko

Object description
SALSSTOLAR, 10 stycken, stockholmsarbeten i rokoko, Jacob Malmsten och hans krets (mästare i Stockholm 1780-1788), varav två signerade IMS, två stolar med Stockholms stolmakarämbetes sigill, träskuren dekor, uppsvängd rygg krönt av rocailler, balusterformad ryggbricka med nyckelhål, svängda sarger, fronten med rocailler, H-kryss, bemålade i pärlgrått, sitthöjd 47 cm; ställvisa dekorkompletteringar och lagningar, kompletterade fotavslut, med individuella variationer

LITTERATUR:
Lars Sjöberg och Ursula Sjöberg: Stolar, taburetter & fåtöljer, Västerås 2003, jämför snarlika avbildade stolar sidan 82ff

Senbarockens sittmöbler med influenser från engelska och holländska förebilder utvecklades under rokokon till de bekväma och populära salsstolar som av många betraktas som det mest typiska för 1700-talet. Vid inredningen av Stockholms slott på 1750-talet beställdes stora serier av stolstypen från olika hantverkare som alla arbetade med en given grundstruktur med individuella särarter.