1085. Damarbetsbord, gustavianskt

Object description
DAMARBETSBORD, gustavianskt, fristående, fanerat med amarant, jakaranda, lönn, mahogny och valnöt, skivan med intarsia, centralt placerat oval med korslagda palmkvistar och band, friser och fält, hörnen med romber, sarger med illusoriskt inlagda kannelyrer inom fält och friser, avsmalnande ben med fält, svärtade fotavslutningar, höjd 73, 75 x 46 cm; renoverat