1092. Bordspendyl, parisarbete, Louis XVI

Object description
PENDULE DE CARTONNIER, högklassigt parisarbete i Louis XVI, urtavlan märkt CH:LES BALTHAZAR A PARIS, urfodralet efter Robert Osmonds modell, brännförgylld brons, basen med dekor av bladstav och reliefdekorer av växtornamentik, sceneri med allegorisk framställning av putti som representerar musiken och skaldekonsten, urhuset buret av genius som atlanter, festong av frukter, krönt av teckningskonstens genius som kröns med lagerkrans, emaljerad urtavla med arabiska och romerska siffror, hel- och halvslag, dragnyckel och pendel medföljer, höjd 55, 57 x 17,5 cm; smärre slitage

LITTERATUR:
Hans Ottomeyer & Peter Pröschel: Vergoldete Bronzen, band I, München 1986, sidan 229, jämför varianter av bordspendyler
Pierre Kjellberg: La Pendule Française, Paris 1997, sidan 242, jämför snarlik pendyl från Louis XVI epoken