1125. Trädgårdsstaty, 1800-talets andra hälft

Object description
BENJAMIN EDWARD SPENCE (England/Rom 1822-1866): Klassicerande yngling med fågelbo, signerad B.E. SPENCE FECIT ROMA, skulpterad carraramarmor, postament i komposit, höjd 136 cm; utomhuspatina, halsen med lagning, smärre nagg, postament med lagningar