1126. Byst, 1800-talets första hälft, Charles X

Object description
BYST, Frankrike 1800-talets första hälft, föreställande kung Charles X av Frankrike (1757-1836), efter modell av François-Joseph Bosio (1768-1845), signerad J: MOUTON FECIT, gjutjärn, höjd 26 cm