1130. Trädgårdsskulptur, 1800-talets första hälft

Object description
TRÄDGÅRDSSKULPTUR, 1800-talets första hälft, föreställande Lucretia, skulpterad sandsten, senare postament i komposit, höjd 166 cm; ställvisa avslag och lagningar, åldersbetingad patina