1133. Parkbänkar, 1900-talets första hälft

Object description
PARKBÄNKAR, ett par, 1900-talets första hälft, volutformade baser med dekor av vindruvsklassar, sitsen med rundade kanter, komposit, höjd 43, 130 x 41 cm; ålderbetingad patina, ställvisa avslag