1360. Bruno Liljefors, Porträtt av konstnärens bror

Object description
BRUNO LILJEFORS
1860-1939
Porträtt av konstnärens bror - Pontus Julius Liljefors (1864-1942)
Signerad och daterad Bruno Liljefors 1884. Pastell på papper, 32 x 45 cm.

PROVENIENS
Stockholms Auktionsverk, Kvalitetsauktion, hösten 1984, katalognr 863
Svensk privatsamling (inköpt på ovanstående auktion)