1377. Gustaf Fjaestad, Vitsippor och kabbeleka

Object description
GUSTAF FJAESTAD
1868-1948
Vitsippor och kabbeleka
Signerad och daterad G Fjaestad . 27. Olja på pannå, 65,5 x 112 cm

Påskrift på baksidan på ytterramen: No 27

LITTERATUR
Agneta Fjaestad Nordmark, Gustaf och Maja Fjaestad : ett konstnärspar, avbildad sidan 151.
Agneta Fjaestad Nordmark, Fjaestads konst, benämnd sidan 398.

Få konstnärer är lika starkt förknippade med den svenska vintern som Gustaf Fjaestad. Hans snöfyllda landskap med gnistrande rimfrost har trollbundit publiken i över hundra år och gav honom epitetet "rimfrostens mästare". Men Fjaestad målade året runt, och under sommartid sökte han motiven längs bäckar och strömmar eller i badvikar med dess vattenblänk. För att kunna återge bildens element korrekt fotograferade han ofta motivet, vilket var en vanlig metod bland landskapsmålare vid tiden. Bilden förstorades sedan upp och inrutades i dukens bildyta. Med rutmönstret som förlaga utfördes sedan först en teckning efterföljt av en målning. Genom penselns kraft kunde han sedan kombinera stilisering med exakthet och detaljrikedom för att skapa en levande bildyta.

Vitsippor och kabbeleka tillhör Fjaestads mer realistiska naturåtergivningar. Här har konstnären fångat en prunkande strandkant en solig vårdag med vitsipporna i full blom. I den stilla vattenspegeln reflekteras de vita stackmolnen och den ljusblå himlen. De bjärt gula kabbelekorna kontrasteras effektfullt mot de bruna och gröna vattenväxterna och skapar ett intrikat mönster över bildytan. Målningen kombinerar Fjaestads dekorativt hållna stil med en betonad linjerytm tillsammans med hans kärlek till naturen, där man nästan kan känna doften av spirande vår och fuktig våtmark.