1416. Henri Lebasque, Promenade dans la montagne

Object description
HENRI LEBASQUE
Frankrike 1865-1937
Promenade dans la montagne, Saint-Tropez 1909, studie
Signerad och daterad Lebasque, 17,5 x 12 cm

LITTERATUR
Denna akvarell är en studie till målningen "Promenade dans la montagne, Saint-Tropez, 1909", nr 1187 i Denize Barzetoux Catalogue Raisonné över Henri Lebasque, tome 1.

Äktheten bekräftad i ett mejl av Denize Barzetoux daterat 15 februari 2018.