1467. Nicolai Abraham Abildgaard, Simson och Delila

Object description
NICOLAJ ABRAHAM ABILDGAARD
Danmark, 1743-1809, tillskriven
Simson och Delila
Olja på duk, 30 x 37 cm.
Troligtvis utförd omkring 1780

Nicolaj Abraham Abildgaard är en av de ledande konstnärerna i Norden vid slutet av 1700-talet. Hans konstnärskap kännetecknas av upplysningens idéer och är ett uttryck för uppror, både estetiskt och politiskt.

Abildgaard studerade först vid konstakademien i Köpenhamn 1764-1767 och därefter i Rom 1772-1777. Hemkommen blev han medlem av akademien och professor samt var akademiens direktör 1789-1791 och från 1801 till sin död. Abildgaard var en grundlärd konstnär och studerade i Rom konstens alla grenar. Han var även verksam som arkitekt och ritade även möbler och husgeråd i antik stil.

Av hans målningar finns Filoktet, Ossian, scener ur Terentius lustspel och Holbergs Nils Krim med flera i Statens Museum for Kunst i Köpenhamn. Av den omfattande serien fosterländska målningar med historiskt och allegoriskt innehåll, som han på beställning utförde för Christiansborgs riddarsal, förstördes sju vid slottets brand 1794, och endast tre räddades - de förvaras nu på Kronborg. Genom sin strängt skolade stil utövade Abildgaard stort inflytande på den danska konsten. Abildgaard räknas till Danmarks förnämsta konstnärer och anses som grundläggaren av nyklassicismens stora figurstil i dansk måleri. Abildgaard var vän och stod i livlig förbindelse med Johan Tobias Sergel som han lärt känna under studieåren i Rom. 2008-09 hölls den första internationella utställningen av hans verk på Musée du Louvre i Paris.