15. Bergère, Louis XV

Object description
BERGERE, Louis XV, Frankrike, träskuren valnöt, uppsvängd rygg krönt med blomsterdekor, konturerade sarger, fronten med ströblomster, volutformade fotavslut, bemålad i pärlgrått, sitthöjd 48 cm; smärre lagningar, kompletterade fotavslut, något maskstungen