618. Axel Bentzen, Man med stråhatt

Droit de suite

Object description
AXEL BENTZEN
Danmark 1893-1952
Man med stråhatt
Signerad AB samt signerad och daterad AB -13 under ramens kant. Olja på duk, 66 x 49 cm.
PROVENIENS
Foreningen Kunst på Arbejdspladsen
UTSTÄLLD
Axel Bentzens retrospektive udstilling, Grønningen 1953
LITTERATUR
Kaj Borchsenius: Vor tids kunst, avbildad sidan 18: "Mand med stråhat", utförd 1914
Året är 1913 och vi befinner oss i en brytningstid i konsthistorien, då modernismen ännu är mycket ung och starkt ifrågasatt. Endast 20 år gammal målar dansken Axel Bentzen detta oerhört djärva konstnärsporträtt. Lägg märke till koloriten - bakgrunden som är avdelad i blått, rosa och violett, det röda skägget och den närmast rosa näsan. Samtiden måste ha blivit chockerad. Här var en konstnär som så totalt kompromisslöst gick på känsla snarare än utseende. Färgerna och penseldragen för tankarna till de tyska expressionisterna eller nordiska storheter som Edvard Munch och Axel Törneman. Så blev också detta tidiga verk av Axel Bentzen omnämnt och avbildat i Kaj Borchsenius bok "Vor tids kunst".
Axel Bentzens konstnärskap fick redan under barndomsåren näring av besöken på utställningar i sällskap med modern. Efter skoltid utför han kopior av italienska eller holländska mästare på Köpenhamns museer. I sitt eget måleri fokuserar han tidigt på porträtt, under starkt inflytande från norsk konst.
1922 debuterar Axel Bentzen på Kunstnerernes Efterårsudstillning. 1930 vinner han ett än större erkännande när han mottar Eckersbergs Medalje. Det är nu han får beställningar av Ny Carlsbergfondet. Axel Bentzen arbetar följande år mycket i Italien och deltar i utställningar ute i Europa, bland annat Biennalen 1934.
Katalognumret är ett unikt verk ur Axel Bentzens konstnärskap där han briljerar i klass med de stora expressionisterna. Extra imponerande är att detta verk kom till nästan 20 år innan han till sist vann erkännande av sin samtid.