239. Erik Olson, Flodvåg II

Droit de suite

Object description
ERIK OLSON
1901-1986
Flodvåg II
Signerad och daterad Erik Olson 1975. Olja på duk, 56,5 x 69,5 cm.

PROVENIENS: Stig Brandt, AB Civilen, Halmstad
Stockholms Auktionsverk, Moderna, hösten 2015, katalognr 451

Stig Brandt var verksam som tryckare i Halmstad, tryckte flertalet böcker om Halmstadgruppen och var personlig vän med gruppens medlemmar